Tijdelijke zebrapad & afsluiten rijweg

Voor de realisatie van de nieuwe Aviko site op het bedrijventerrein zal er een tijdelijke oversteekplaats voorzien worden in de Nederlandlaan.

Daarnaast zal de Nederlandlaan tussen de Tsjechiëlaan en Sint-Jansstraat gedurende de bouwwerken plaatselijk verkeer zijn.

Voor de bouw van de vriezer, die komt op de hoek van de Tsjechiëlaan met de Sint-Jansstraat, zal de Tsjechiëlaan een tijdje volledig onderbroken worden.

Meer informatie, vragen of opmerkingen omtrent de werf van Aviko Poperinge kun je verkrijgen op het nummer: 0472 720 520.

Het bestand in bijlage is de collegebeslissing.

Afbeeldingen

Bestanden